Nahoru

Jak se vyvíjí trh s neadresnou distribucí v roce 2014?

Bohužel musím konstatovat, že k lepšímu jsme se od loňského roku nepohnuly. Jak výsledky ukázaly velké vlny kontrol na Velikonoce a začátkem jara problémy distribučních firem stagnují. Je to dané primárně cenou za roznos, která je již mnoho let na zcela krajních dolních cenových relacích, kde se distribuce často přestává vůbec vyplácet. Každá z distribučních firem tento problém řeší po svém. Některou z nich dotuje stát, jinou majitel ve vidině změně trendu, další přenáší finanční rizika na své subdodavatele. Ale všechny distribuční společnosti mají společný problémy, kterými jsou: nízká cena za roznos, z toho vyplývající nezajímavá odměna pro distributora a prakticky minimální rozpočet na interní kontrolní mechanismy. Důsledky jsou v některých případech katastrofální, kde selhává nejen ten poslední článek, tedy distributor jednoho okrsku, který selže, ale selhává často i část systému. Tzn. vedoucí skupiny distributorů úmyslně kryje pochybení svých lidí o kterých ví, finanční problémy řeší svozem přebytečných letáků, které zůstávají neroznášené do sběru. Toto je bohužel realita, která se naší agentuře čas od času podaří rozkrýt. Distribuční společnosti proti těmto destruktivním trendům bojují jak mohou, ale při současné ceně za distribuci, která na trhu je s tím nedokáží bojovat efektivně. Z tohoto důvodu je stále důležitější důsledný kontroling ze strany zadavatelů. Nemusí vždy jít o kontrolu v terénu s kontrolní agenturou, často jsou mnohem lepšími ukazateli měření tržeb na základě distribuce. Srovnání změn tržeb při změně distribuční společnosti. Poctivá anketa mezi zaměstnanci a jejich rodinami, zda dostávají leták své firmy do schránek atp. Na jednu stranu velmi lákavá cena za levný roznos letáků je vykoupena nutnou spoluúčastí klienta na kontrole výsledků. Pokud tedy pravidelně realizujete nebo plánujete v nejbližší době roznos letáků, dejte si dobrý pozor kde a jak letáky skončí. Více si můžete přečíst v časopise Marketing & Media.