Nahoru

Rozšiřujeme služby o umělou inteligenci

Podzim roku 2019 bude z naší strany revoluční a opět pomůžeme našim klientům snížit náklady spojené s neadresnou distribucí. Naše služby rozšiřujeme o umělou inteligenci v podobě Chatbota, který dokáže výrazně zjednodušit zpracování dotazů nebo stížností ohledně doručování letáků. Zákazník může informace o nedoručených letácích sdělit přímo našemu chatbotovi přirozenou a intuitivní formou. Informace předané chatbotovi jsou automaticky zpracovávány a díky tomu můžete ihned vidět, v jakých lokalitách jsou největší problémy s distribucí.

Hlavní výhodou je pak zvýšení automatizace zpracování dat a zlevnění celého procesu. Zapojení chatbota do interních systémů se může zdát komplikované. Opak je ale pravdou.

Chatbot mimo jiné dokáže:

  • rychle a efektivně zpracovat stížnosti nebo dotazy spojené s distribucí letáků
  • v reálném čase vyhodnotit získané informace
  • v domluvený čas připravit souhrnný report

To ale není vše. Velmi dobře se osvědčil například při předvýběru nových zaměstnanců na často obsazované pozice nebo při komunikaci s velkoobchodními partnery. Může být zapojen i do zákaznické podpory, kde vyřizuje dotazy spotřebitelů nebo může sloužit jako studnice znalostí pro interní komunikaci v rámci společnosti.