Nahoru

Co můžeme nabídnout

Kontrola kvality distribuce

Adresná i neadresná distribuce je specifická marketingová činnost. Jelikož se tomuto oboru věnujeme již od roku 1995, víme jak na to. S námi získáte jistotu, že prostředky, které vynakládáte na distribuci budou opravdu efektivně vynaloženy (nebo v případě nekvality navráceny za smluvních podmínek zpět). Naše služby vždy stavíme na míru požadavkům klienta. Mezi nejčastější činnosti, které vám můžeme nabídnout patří:

 • kontrola kvality distribuce tiskovin v terénu ve všech krajích ČR a SR
 • zajištění namátkových celoplošných interních kontrol
 • nezávislé měření kvality (audit) při výběrových řízeních a zkušebních roznosech
 • asistence při společných kontrolách s distribuční společností - nezávislý dohled 3. strany
 • kontroly sběren papíru
 • kompletní outsourcing společných kontrol, kde náš kontrolor zastupuje společnost klienta

Školení personálu

 • komplexní zaškolení odpovědného personálu pro zajištění kontrol kvality distribuce (vysvětlení problematiky, ukázka kontroly v různých terénech)
 • dohled a supervize nově zaškolených osob zadavatele

Zřízení a vedení call-centra pro stížnosti

 • sběr reklamací a stížností
 • vyhodnocování a operativní řešení stížností a reklamací
 • vedení databáze problémových lokalit

Poradenství a konzultace

 • návrh a komplexní tvorba smluv s distribuční společností (vč. stanovení sankcí za nekvalitu, objektivní metodiky kontrolních mechanismů atd.).
 • konzultační činnost za účelem zefektivnění kontrolních mechanismů a snížení plýtvání s prostředky zadavatele
 • zefektivnění distribučních oblastí, návrh optimálního řešení

Mystery shopping

 • kontrola prodejen (úklid, čistota, prostředí, otevírací doba a další parametry)
 • kontrola chování personálu (způsob prodeje, chování, znalosti)
 • kontrola zboží, úrovně nabízených služeb
 • fiktivní nákupy

Výzkumná činnost v terénu

 • průzkumy mezi zákazníky v terénu
 • průzkumy na prodejnách
 • průzkumy veřejného mínění všeho druhu