Nahoru

Změny, na které jsme pyšní

V roce 2016 byly zavedeny významné změny v práci s našimi kontrolory. Jedná se o hodnocení našich pracovníků. Firma Fresh Revolution se v rámci zkvalitňování služeb rozhodla učinit následující kroky. Každý kontrolor byl individuálně ohodnocen na základě pracovního výkonu. Následně jsme ve firmě sepsali všechny chyby, kterých se naši pracovníci dopouštěli. Ty byly rozeslány s upozornění, že bude prováděna supervize. Každé vyhodnocení, spolehlivost a dochvilnost, zasílání výsledků pečlivě od té doby zaznamenáváme. Po shledání nedostatků je daná osoba upozorněna na a požádána o zjednání nápravy.

Na druhou stranu je potřeba lidi i chválit, a to adresně. Vzhledem k tomu, že každý kontrolor má své vlastní individuální hodnocení, v okamžiku, kdy dospějeme k názoru, že dlouhodobě odvádí dobrou práci, zasíláme dané osobě písemnou pochvalu. Je zajímavé, že byť se jedná o krátké slovní hodnocení, kontroloři projevují upřímnou radost a jejich práce se z dlouhodobého hlediska neustále zlepšuje. Dalším motivačním faktorem bylo zavedení přání k svátkům a jiným významným událostem.

Jedná se o drobná gesta, ale práce všech našich pracovníků se od minulého roku znatelně zlepšila. Hodnocení je již součástí naší organizační kultury a provádíme ho zcela automaticky. Navíc jsme tím, že kontroloři se dopouštějí minima chyb a po upozornění vždy zjednají nápravu, ušetřili čas a zvýšila se i spolehlivost a spokojenost našich pracovníků. To vše má pozitivní dopad na kvalitu služeb, které poskytujeme.